Vatech Co., Ltd.
Kontakt

13, Samsung 1ro 2gil
18449 Hwasung-si, Gyeonggi-do

Telefon
+82 31 3238640
Fax
+82 31 80150054
E-Mail
jchang@vatechglobal.com
Web
www.vatechglobal.com
Social Media

Produkte
Produktgruppen

Zahnärztlicher Bereich  Behandlungseinheiten  Behandlungsplatz-Ausrüstungssysteme  Bildgebende Systeme  Intraorale Kameras  Röntgengeräte